165656
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
242
310
706
163384
4542
5807
165656

Your IP: 192.168.2.69
2020-01-21 18:03

ประเภทกิจการที่ต้องมีหน่วยงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
Post by Area7
on 27 กรกฎาคม 2560
ฮิต: 155

ประเภทกิจการที่ต้องมีหน่วยงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

 

กสร.ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติ กพร.ปช. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
Post by Area7
on 20 กรกฎาคม 2560
ฮิต: 151

วันพุธที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติ กพร.ปช. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ โดยมี พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ผู้บริหารกระทรวงแรงงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม สาระสำคัญ พิจารณายุทธศาสตร์การพัฒนากำลังคนสำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพและอุตสาหกรรมอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพื่อพัฒนาบุคลากรของอุตสาหกรรมบริการสุขภาพและอุตสาหกรรมอาหาร ให้มีความรู้ ทักษะ ความสามารถรองรับความต้องการทั้งในเชิงปริมาณ คุณภาพ ประสิทธิภาพ และได้รับมาตรฐานระดับสากล  ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น ๕ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ขอเรียนเชิญเข้ารับรางวัลและร่วมพิธีมอบรางวัล Thailand Labour Management Excellence Award 2017

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
Post by Area7
on 21 กรกฎาคม 2560
ฮิต: 240

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มีหนังสือ ที่ รง ๐๕๑๐/ว ๔๔๙๖ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้ารับรางวัลและร่วมพิธีมอบรางวัล Thailand Labour Management Excellence Award 2017
ทั้งนี้ ท่านสามารถตรวจสอบลำดับที่นั่ง และกรอกข้อมูลลงในแบบตอบรับแล้วส่งกลับมาที่กลุ่มงานส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ สำนักแรงงานสัมพันธ์ ทางโทรสาร. ๐ – ๒๒๔๖ - ๒๑๑๘ ,๐ – ๒๖๔๓ - ๔๔๗๑ หรือ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ สำนักแรงงานสัมพันธ์๐ – ๒๒๔๖ - ๒๑๑๘ ,๐ – ๒๖๔๓ - ๔๔๗๑
* หมายเหตุ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้จัดส่งหนังสือเชิญฉบับจริงทางไปรษณีย์แล้ว

รายชื่อสถานประกอบกิจการ ดาวน์โหลดไฟล์ คลิก

ข้อปฏิบัติในการเข้ารับรางวัล ดาวน์โหลดไฟล์ คลิก

กำหนดการ ดาวน์โหลดไฟล์ คลิก

แบบตอบรับการเข้ารับรางวัล ดาวน์โหลดไฟล์ คลิก

ฟัน!ไต๋ก๋งเรือประมงนราธิวาสใช้แรงงานเด็กผิดกฎหมาย

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
Post by Area7
on 19 กรกฎาคม 2560
ฮิต: 155

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สอบไต๋ก๋งเรือประมงนราธิวาส พบใช้แรงงานเด็กผิดกฎหมาย 3 คน เร่งช่วยเหลือพร้อมเอาผิดตามพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน
          นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 13 ก.ค.ที่ผ่านมา กสร. ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมทีมสหวิชาชีพสอบข้อเท็จจริงกรณีการช่วยเหลือแรงงานเมียนมาในเรือประมงทะเล สัญชาติมาเลเซีย ซึ่งจอดซ่อม ณ ท่าเทียบเรือหะยีมะตาบา อ.ตากใบ จ.นราธิวาส จำนวน 16 คน ซึ่งในจำนวนนี้เป็นแรงงานเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี 3 คน คือ 15 ปี 1 คนและ 17 ปี 2 คน โดยทั้งหมดเป็นแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายและอาจเข้าข่ายการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จากการสอบสวนไต๋ก๋งเรือพบความผิดเกี่ยวกับการใช้แรงงานเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ทำงานในเรือประมง ตลอดจนความผิดเกี่ยวกับการค้างจ่ายค่าจ้างตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่รวบรวมหลักฐานและ แจ้งความดำเนินคดีกับไต๋ก๋งเรือต่อไป นอกจากนี้ กสร. ได้ประสานกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนราธิวาสในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดูแลแรงงานทั้ง 16 คน ในระหว่างพักรอเพื่อส่งกลับประเทศเมียนมา พร้อมประสานกับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสเพื่อป้องกันภัยแทรกซ้อนจากผู้มีอิทธิพลในกรณีดังกล่าว
          อธิบดีกสร. กล่าวต่อไปว่า การใช้แรงงานเด็กที่ผิดกฎหมายนั้นมีอัตราโทษใหม่ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2560 คือ มีโทษปรับตั้งแต่ 4 แสนถึง 8 แสนบาทต่อลูกจ้าง 1 คน หรือจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือทั้งปรับทั้งจำ ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องปรามมิให้มีการใช้แรงงานเด็กที่ผิดกฎหมาย ขอให้ทุกภาคส่วนช่วยกันสอดส่องดูแล หากพบการกระทำผิดสามารถแจ้งได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด และ 10 พื้นที่ในกรุงเทพมหานคร