165701
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
287
310
751
163384
4587
5807
165701

Your IP: 192.168.2.69
2020-01-21 19:22

การตรวจสอบคัดกรองความสัมพันธ์การเป็นนายจ้างลูกจ้าง ในวันที่ 20 สิงหาคม 2560

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
Post by Area7
on 20 สิงหาคม 2560
ฮิต: 242

ศูนย์ตรวจสอบคัดกรองความสัมพันธ์นายจ้าง ลูกจ้าง สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 ดำเนินการตรวจสอบคัดกรองความสัมพันธ์การเป็นนายจ้างลูกจ้าง ในวันที่ 20 สิงหาคม 2560 ตรวจสอบคัดกรองนายจ้าง 33 ราย เป็นนิติบุคคล 8 ราย บุคคลธรรมดา 25 ราย
รวมลูกจ้างทั้งหมด 78 คน เป็นสัญชาติเมียนมา 31 คน ลาว 37 คน และกัมพูชา 10 คน
เด็กอายุ 15 - 18 ปี สัญชาติลาว 7 คน กัมพูชา 2 คน

ศูนย์ตรวจสอบคัดกรองความสัมพันธ์นายจ้าง ลูกจ้าง สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
Post by Area7
on 19 สิงหาคม 2560
ฮิต: 171

ศูนย์ตรวจสอบคัดกรองความสัมพันธ์นายจ้าง ลูกจ้าง สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 ดำเนินการตรวจสอบคัดกรองความสัมพันธ์การเป็นนายจ้างลูกจ้าง ในวันที่ 19 สิงหาคม 2560 ตรวจสอบคัดกรองนายจ้าง 38 ราย เป็นนิติบุคคล 4 ราย บุคคลธรรมดา 34 ราย
รวมลูกจ้างทั้งหมด 102 คน เป็นสัญชาติเมียนมา 68 คน ลาว 10 คน และกัมพูชา 24 คน
เด็กอายุ 15 - 18 ปี สัญชาติเมียนมา 5 คน กัมพูชา 1 คน

กสร. ย้ำนายจ้างต้องประกาศเวลาทำงานปกติให้ลูกจ้างรู้

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
Post by Area7
on 16 สิงหาคม 2560
ฮิต: 254

กสร. ย้ำนายจ้างต้องประกาศเวลาทำงานปกติให้ลูกจ้างรู้
--------------------------------
กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน แจ้งนายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ประกาศเวลาทำงานปกติให้ลูกจ้างทราบ พร้อมกำหนดเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของการทำงานแต่ละวัน นายจ้างไม่ปฏิบัติมีโทษปรับห้าพันบาท
นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน(กสร.) เปิดเผยว่า พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ ได้กำหนดให้นายจ้างประกาศเวลาทำงานปกติให้ลูกจ้างทราบ โดยกำหนดเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดของการทำงานแต่ละวันของลูกจ้าง ได้ไม่เกินเวลาทำงานตามที่กฎหมายกำหนด อาทิ งานทั่วไปไม่เกินวันละ ๘ ชั่วโมง งานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและควาปลอดภัยของลูกจ้าง เช่น งานเชื่อมโลหะ งานผลิตสารเคมีอันตราย ไม่เกินวันละ ๗ ชั่วโมง เป็นต้น สำหรับนายจ้างที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายจะมีโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า หากนายจ้างมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ กองคุ้มครองแรงงาน โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔ ๕๗๑๗๐, ๐ ๒๒๔๖ ๖๓๘๙ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๑ ถึง ๑๐ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด หรือหมายเลขโทรศัพท์สายด่วน ๑๕๔๖
-----------------------------------------------
พฤกษ์  พรหมพันธุม : ข่าว
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ศูนย์ตรวจสอบคัดกรองความสัมพันธ์นายจ้าง ลูกจ้าง สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
Post by Area7
on 18 สิงหาคม 2560
ฮิต: 241

ศูนย์ตรวจสอบคัดกรองความสัมพันธ์นายจ้าง ลูกจ้าง สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 ดำเนินการตรวจสอบคัดกรองความสัมพันธ์การเป็นนายจ้างลูกจ้าง ในวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ตรวจสอบคัดกรองนายจ้าง 26 ราย เป็นนิติบุคคล 3 ราย บุคคลธรรมดา 23 ราย รวมลูกจ้างทั้งหมด 105 คน เป็นสัญชาติเมียนมา 47 คน ลาว 15 คน และกัมพูชา 43 คน เด็กอายุ 15 - 18 ปี สัญชาติเมียนมา 3 คน ลาว 3 คน

ก.แรงงาน ตรวจสอบความสัมพันธ์นายจ้าง - ลูกจ้าง วันแรกคึกคัก! ย้ำ เปิดบริการคัดกรอง ๓๐ วัน ไม่มีวันหยุด

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
Post by Area7
on 09 สิงหาคม 2560
ฮิต: 160

ก.แรงงาน ตรวจสอบความสัมพันธ์นายจ้าง - ลูกจ้าง วันแรกคึกคัก! ย้ำ เปิดบริการคัดกรอง ๓๐ วัน ไม่มีวันหยุด

"รองปลัดแรงงาน" เผย บรรยากาศขั้นตอนการตรวจสอบความสัมพันธ์นายจ้าง - ลูกจ้าง ที่กระทรวงแรงงาน วันแรกคึกคัก! นายจ้างต่างพาลูกจ้างมาพบเจ้าหน้าที่เพื่อสัมภาษณ์พิสูจน์ความสัมพันธ์ ก่อนรับเอกสารรับรองนำไปสู่ขั้นตอนการตรวจสัญชาติกับประเทศต้นทางตามที่กำหนด เพื่อเข้าสู่ระบบการจ้างงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย ป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

          นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดเผยภายหลังจากตรวจเยี่ยมการตรวจสอบคัดกรองความสัมพันธ์ นายจ้าง - ลูกจ้าง ที่ศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว บริเวณชั้นล่างอาคารกระทรวงแรงงานว่า หลังจากที่ได้เปิดศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวตั้งแต่วันที่ ๒๔ ก.ค. - ๗ ส.ค.๖๐ เพื่อรับคำขอการจ้างคนต่างด้าว และได้สิ้นสุดลงเมื่อวานนี้ (๗ ส.ค.๖๐) ขั้นตอนต่อไปเป็นการพิสูจน์ความสัมพันธ์นายจ้าง - ลูกจ้าง ระหว่างวันที่ 8 ส.ค. - 6 ก.ย.60 รวม 30 วัน ไม่เว้นวันหยุด ซึ่งกระทรวงแรงงานเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ดำเนินการในขั้นตอนดังกล่าว ความสำคัญของขั้นตอนนี้ทำให้คนต่างด้าวที่ทำงานอยู่กับนายจ้างที่ไม่ถูกกฎหมายตั้งแต่เข้าเมืองผิดกฎหมาย การทำงานผิดกฎหมาย ซึ่งจะมีโทษตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง และ พ.ร.ก. การทำงานของคนต่างด้าว เพื่อให้มีเอกสารการจ้างงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย ป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ซึ่งในวันนี้กระทรวงแรงงานจะพิจารณาว่าลูกจ้างที่นายจ้างได้มายื่นคำขอไว้นั้น เป็นนายจ้างลูกจ้างกันจริงหรือไม่ หากพิสูจน์ทราบว่าเป็นลูกจ้างนายจ้างกันจริง เจ้าหน้าที่จะออกหลักฐานซึ่งเป็นเอกสารรับรองเพื่อให้นายจ้างพาลูกจ้างไปตรวจสัญชาติกับประเทศต้นทางตามที่กำหนดทั้ง ๓ สัญชาติต่อไป
          ด้าน นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ในฐานะโฆษกกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จากผลการรับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวทั้ง 100 ศูนย์ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 27 ก.ค. – 7 ส.ค.60 พบว่า มีนายจ้างมาแจ้งการใช้แรงงานต่างด้าว 193,918 ราย ลูกจ้างต่างด้าว 772,270 คน แยกเป็นแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมามากที่สุด 451,515 คน รองลงมากัมพูชา 222,907 คน และลาว 97,848 คน ตามลำดับ เมื่อจำแนกตามประเภทกิจการ 5 อันดับแรก ได้แก่ ก่อสร้าง เกษตรและปศุสัตว์ อาหารและเครื่องดื่ม การให้บริการต่างๆ และผู้รับใช้ในบ้าน ตามลำดับ จังหวัดที่มีการยื่นขอจ้างคนต่างด้าวมากที่สุด 5 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ชลบุรี สมุทรปราการ ปทุมธานี และระยอง ตามลำดับ
-----------------------------
กลุ่มงานโฆษกและการข่าว/
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/
ชนินทร เพ็ชรทับ - ข่าว/
สมภพ ศีลบุตร - ภาพ/