167503
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
284
283
812
164950
6389
5807
167503

Your IP: 192.168.2.69
2020-01-28 23:13

ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
Post by Area7
on 19 มิถุนายน 2560
ฮิต: 275

ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ออกอากาศเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560

http://www.labour.go.th/th%20/index.php?option=com_content&view=article&id=35934:--16--2560&catid=1:2011-03-31-03-24-26&Itemid=88

เตือนนายจ้างต้องจัดอบรมความปลอดภัยให้ลูกจ้าง ฝ่าฝืนมีโทษปรับถึง 2 แสน

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
Post by Area7
on 18 มิถุนายน 2560
ฮิต: 111

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เผยนโยบายป้องกันและแก้ไขยาเสพติดในสถานประกอบกิจการได้ผล  มีสถานประกอบกิจการทั่วประเทศผ่านการรับรองแล้วกว่าห้าพันแห่ง โรงงานสีขาวอีกกว่าสี่หมื่นแห่ง ลูกจ้างมีภูมิคุ้มกันยาเสพติดมากกว่า 5.7 ล้านคน เตรียมพร้อมจัดงานประกาศเกียรติคุณสถานประกอบกิจการ 23 มิ.ย.60นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการเป็นภารกิจสำคัญที่กสร. ให้ความสำคัญมาโดยตลอด โดยได้เร่งดำเนินการมิให้กลุ่มผู้ใช้แรงงานเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาลและแผนประชารัฐร่วมใจ   สร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ.2559-2560 ซึ่งมุ่งเน้นการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับโทษ พิษภัย และผลกระทบ รวมไปถึงการส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการมีระบบการจัดการปัญหายาเสพติดตามโครงการโรงงานสีขาว และระบบมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ หรือ มยส. ตลอดจนการจัดกิจกรรมแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันต่อต้านยาเสพติด ระหว่างนายจ้าง ลูกจ้าง เครือข่ายสถานประกอบกิจการ และองค์กรต่าง ๆ ซึ่งผลการดำเนินงานเป็นที่น่าพอใจเนื่องจากสถานประกอบกิจการให้ความสำคัญกับปัญหาดังกล่าวและให้ความร่วมมือจนปัจจุบันมีสถานประกอบกิจการผ่านเกณฑ์โรงงานสีขาว 47,434 แห่ง ลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง 4,625,664 คน และสถานประกอบกิจการผ่านเกณฑ์การรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) 5,751 แห่ง ลูกจ้าง 1,167,467 คน
 อธิบดีกสร. กล่าวต่อไปว่า องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดแห่งโลก ในปีนี้ กสร. ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ภายใต้กรอบแนวคิด “ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด” ขึ้นในวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 ณ สโมสรทหารบก กรุงเทพฯ ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ พิธีประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบกิจการที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการบริหารจัดการปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการพื้นที่กรุงเทพมหานคร แสดงนิทรรศการความรู้โทษ พิษภัยยาเสพติด พิธีปฏิญาณตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เป็นต้น ทั้งนี้ สถานประกอบกิจการ นายจ้าง ลูกจ้าง ตลอดจนประชาชนทั่วไปท่านใดสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองรายชื่อได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 0 2246 0080 หรือ 0 2245 6774 ในวันเวลาราชการ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ภัทรวรรณ ปิ่นแก้ว : ข่าว
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

“โฆษก รง.” เชิญชวนติดตาม Live สด ฝึกอาชีพผ่านเฟสบุ๊ค M - poweredth

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
Post by Area7
on 14 มิถุนายน 2560
ฮิต: 141

          กระทรวงแรงงาน เชิญชวน นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ติดตาม Live สด การฝึกอาชีพผ่านทางเฟสบุ๊ค M - poweredth ฝึกอบรมอาชีพออนไลน์ เพื่อพัฒนาทักษะด้านอาชีพ เพิ่มรายได้ในยุคดิจิทัล
          นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ในฐานะโฆษกกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสามารถรองรับการทำงานในยุคดิจิทัล รวมทั้งเพิ่มบทบาทในการเป็นผู้อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ซึ่งจากผลความร่วมมือระหว่างกระทรวงแรงงานกับ บริษัทไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่ได้พัฒนาระบบ M-Powered Thailand มาตั้งแต่วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ - 3 พฤษภาคม 2560 พบว่า มีผู้ใช้บริการจำนวน 4,491 คน แยกเป็นเว็บไซต์ 2,903 คน ในจำนวนนี้มีผู้ใช้บริการหางานของศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center) จำนวน 1,665 คน มีผู้กดติดตามและกดไลท์ผ่านเฟสบุ๊คจำนวน 1,506 คน มีหลักสูตรเรียนรู้ออนไลน์ จำนวน 313 หลักสูตร โปรโมทผลิตภัณฑ์สินค้าจำนวน 11 รายการ และมีพี่เลี้ยงคอยให้คำปรึกษาด้านอาชีพจำนวน 782 คน
          นายอนันต์ชัย กล่าวต่อว่า จากผลการใช้บริการดังกล่าว สะท้อนให้เห็นว่า ปัจจุบันประชาชนนิยมหันมาใช้บริการระบบ M-Powered Thailand ศูนย์พัฒนาอาชีพออนไลน์ครบวงจรมากขึ้น เนื่องจากมีความสะดวกทันสมัย เข้าถึงง่าย และประหยัดค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานตอบสนองความต้องการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล และสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางแก่กลุ่มเป้าหมาย ทั้งนักเรียน นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจมากยิ่งขึ้น ได้ค้นหาตำแหน่งงานว่างกับศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center) เรียนรู้ออนไลน์ (E-Learning) ทั้งในเรื่องสิทธิประโยชน์ผู้ประกันตน กฎหมายคุ้มครองแรงงาน สวัสดิการแรงงาน ความปลอดภัยในการทำงาน แบบทดสอบความพร้อมทางอาชีพ รวมทั้งการแข่งขันฝีมือแรงงานสำหรับเยาวชน การโปรโมทผลิตภัณฑ์สินค้า (Marketing Place) การขอรับคำปรึกษาจากที่ปรึกษาด้านอาชีพ (Mentor) การบริการประชาชนผ่าน E-Service ตลอดจนติดตาม Live สดการฝึกอาชีพทางเฟสบุ๊คอีกด้วย ผู้สนใจสามารถเข้าไปใช้บริการได้ที่ www.m-powered.org/thailand ,Facebook Fanpage M-poweredth รวมทั้ง Twitter อีกทางหนึ่งด้วยเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการเรียนรู้ พัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มรายได้ และส่งเสริมอาชีพให้แก่คนไทยในสังคมอย่างเท่าเทียมในยุคดิจิทัล
----------------------------------------------
กลุ่มงานโฆษกและการข่าว/
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/
ชนินทร เพ็ชรทับ – ข่าว/

กสร. ดำเนินคดีนายจ้าง พระประแดง ฝืนกฎหมายความปลอดภัยฯ ทำลูกจ้างขนปลาเจ็บ

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
Post by Area7
on 16 มิถุนายน 2560
ฮิต: 131

  กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานดำเนินคดีอาญานายจ้างรับขนถ่ายสินค้าย่านพระประแดง ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยฯ ส่งผลให้ลูกจ้างได้รับบาดเจ็บขณะขนถ่ายปลาบนเรือบรรทุกปลาทะเล
  นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยถึง กรณีลูกจ้างต่างด้าวสัญชาติเมียนมา จำนวน ๑๐ คน ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี บีเ อส ทรานสปอร์ต ๒๐๑๖ ได้รับบาดเจ็บเนื่องจากสูดดมสารเคมีที่รั่วไหล ขณะขนถ่ายปลาบนเรือบรรทุกปลาทะเล สัญชาติปานามา ซึ่งจอดอยู่ที่ท่าเทียบเรือใน อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ เมื่อต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาว่า กสร.ได้ดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษนายจ้างรายนี้ต่อพนักงานสอบสวนแล้ว ฐานไม่ปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยฯ เนื่องจากไม่มีการแจ้งให้ลูกจ้างทราบถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงานรวมทั้งไม่ได้จัดให้มีการอบรมลูกจ้างที่ต้องทำงานในสถานที่อับอากาศ ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.๒๕๕๔ และกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในที่อับอากาศ พ.ศ. ๒๕๔๗ ทั้งนี้ ความผิดดังกล่าวมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 4 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
   อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นนายจ้าง ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน(จป.) ตระหนักถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการประสบอันตรายจากการทำงาน เพื่อป้องกันความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ กองความปลอดภัยแรงงาน โทร.๐ ๒๔๔๘ ๙๑๒๘-๓๙ หรือที่หน่วยงานของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานทั่วประเทศ
-----------------------------------------------
พฤกษ์ พรหมพันธุม : ข่าว
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ไทยปลื้มได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกประจำของคณะประศาสน์การ ILO ด้วยคะแนนสูงสุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
Post by Area7
on 14 มิถุนายน 2560
ฮิต: 151

 

            พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ได้เดินทางเข้าร่วมการประชุมประจำปีองค์การแรงงานระหว่างประเทศ สมัยที่ 106 ซึ่งมีสมาชิกเข้าร่วมประชุม 169 ประเทศ ในเดือนมิถุนายน 2560 พร้อมคณะผู้แทนจากฝ่ายรัฐบาล ฝ่ายนายจ้าง และฝ่ายลูกจ้างของไทย
            โดยในวันที่ 12 มิถุนายน 2560 ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกคณะประศาสน์การ ซึ่งจากการลงคะแนนเพื่อเลือกผู้แทนเป็นคณะกรรมการบริหารสูงสุดของ ILO ในตำแหน่งสมาชิกประจำ (Regular Member) สำหรับวาระปี 2560 – 2563 ปรากฏว่าประเทศไทยได้รับความไว้วางใจจากการทำงานที่ผ่านมา จึงได้รับเสียงสนับสนุนจำนวน 230 เสียง จากผู้แทนฝ่ายรัฐบาลที่เข้าร่วมลงคะแนน 251 เสียง ซึ่งเป็นคะแนนสูงสุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก สำหรับ ประเทศที่ได้รับเลือกตั้ง รองลงมา คือ เกาหลีใต้ (229 เสียง) บาห์เรนและอิหร่าน (223 เสียง) คณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่กำหนดนโยบายและบริหารองค์การแรงงานระหว่างประเทศ นอกจากนี้ยังจะมีบทบาทนำในอนุภูมิภาคอาเซียน ในฐานะผู้ประสานงานอาเซียนในกรอบเวทีองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ทั้งนี้ จะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ ตั้งแต่การประชุมคณะประศาสน์การ สมัยที่ 330 ในวันที่ 17 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป
            สำหรับการประชุมในวันที่ 13 มิถุนายน 2560 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานจะกล่าวปราศรัยต่อที่ประชุมใหญ่ เพื่อแสดงวิสัยทัศน์ในการบริหารแรงงาน ในหัวข้อ “ข้อริเริ่มสีเขียว” และจะเข้าพบ Mr. Guy Ryder ผู้อำนวยการใหญ่ ILO เพื่อมอบสัตยาบันสารอนุสัญญา ฉบับที่ 111 ว่าด้วยการเลือกปฏิบัติในการจ้างงานและอาชีพด้วย
--------------------------------------
กลุ่มงานโฆษกและการข่าว/
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ – ข่าว/