167495
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
276
283
804
164950
6381
5807
167495

Your IP: 192.168.2.69
2020-01-28 22:56

กสร. เร่งนายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายสร้างระบบจัดการด้านเซฟตี้

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
Post by Area7
on 12 กรกฎาคม 2560
ฮิต: 136

กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เร่งรัดนายจ้างสร้างระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัยฯ ตามกฎหมาย มุ่งลดปัญหาการประสบอันตรายจากการทำงาน


           นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดเผยว่าการประสบอันตรายจากการทำงานของลูกจ้างเป็นความสูญเสียที่ส่งผลกระทบต่อตัวลูกจ้าง ครอบครัว และสังคม ซึ่งพลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าว โดยกำหนดให้เป็นหนึ่งในวาระปฏิรูปแรงงาน อย่างไรก็ตามการดำเนินการดังกล่าวต้องอาศัยความร่วมมืออย่างจริงจังจากนายจ้างและลูกจ้างในสถานประกอบกิจการในการสร้างระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงาน ทั้งนี้ พ.ร.บ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 กำหนดให้เป็นหน้าที่ ของนายจ้างที่จะต้องบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัยฯ ตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด และกำหนดให้ลูกจ้างมีหน้าที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ด้านความปลอดภัยฯ ตามมาตรฐานที่กำหนดด้วย กสร.จึงขอให้นายจ้างตรวจสอบและบริหารจัดการมาตรการด้านความปลอดภัยของสถานประกอบการ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามจะมีความผิดตามกฎหมาย
          รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวเพิ่มเติม นายจ้างสามารถดำเนินการตรวจสอบและบริหารจัดการมาตรการด้านความปลอดภัยฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) และคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ (คปอ.) ซึ่งเป็นบุคลากรด้านความปลอดภัยฯที่กฎหมายกำหนดให้มีขึ้นใน สถานประกอบกิจการต่าง ๆ ทั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยฯ ในสถานประกอบกิจการให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมายและเป็นไปอย่างยั่งยืน สำหรับนายจ้างที่มีข้อสงสัยเรื่องความปลอดภัยในการทำงานสอบถามได้ที่ กองความปลอดภัยแรงงาน โทรศัพท์ 0 2448 9128 - 39ศูนย์ความปลอดภัยแรงงานเขต 1 - 12 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครเขต 1 - 10 และสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด หรือที่โทรศัพท์ สายด่วน 1546
-----------------------------------------------
พฤกษ์ พรหมพันธุม : ข่าว
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

GLP คือ ...

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
Post by Area7
on 11 กรกฎาคม 2560
ฮิต: 550