165691
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
277
310
741
163384
4577
5807
165691

Your IP: 192.168.2.69
2020-01-21 18:53

ยื่นแบบสภาพการจ้างประจำปี 2563

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
Post by Area7
on 24 ธันวาคม 2562
ฮิต: 393

สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 10 คน ขึ้นไป อย่าลืม!!!!! ยื่นแบบสภาพการจ้าง (คร.11)
ภายในเดือนมกราคม 2563 นะค่ะยื่นทาง e-service คลิกเลยค่ะ

https://eservice.labour.go.th/eformweb/

การบริหารการป้องกัน

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
Post by Area7
on 15 กันยายน 2560
ฮิต: 321